Ceramic Water Valve Plate Disc

  • Ceramic Water Valve Plate Disc

    Ceramic Water Valve Plate Disc

    Al2O3 Ceramic Water Valve Plate/Discມີຄຸນລັກສະນະຂອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງ, ການຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂະຫນານທີ່ດີ, ຄວາມແຂງສູງ,ແລະອື່ນໆ